Klubist

Kaitsejõudude Spordiklubi on Eesti Practical-laskmise Ühingu liikmeks olev spordiklubi, mis koondab praktikal-laskmise huvilisi jõustruktuuridest.

Praktikal-laskmise suund loodi KJ Spordiklubi alla 2007 aasta jaanuaris. Klubis alustas 21 laskesportlast.

KJ Spordiklubi pakub oma liikmeskonnale võimalusi harrastada praktikal-laskmist. Klubi liikmeskond on tasemel, mis võimaldab korraldada nii turvakursuseid kui ka Level 3 taseme võistluseid.

Klubi on korraldanud Eesti Meistrivõistlused käsirelva praktikal-laskmises 2010, sileraudse püssi praktikal-laskmises 2016-2017 ning vintrelva praktikal-laskmises 2011-2017

Klubisisene motivatsioonisüsteem premeerib ja toetab parimaid laskureid, mis annab motivatsiooni liikmeskonnale pürgida „tähtede poole”.

Alates 07.01.2020 võivad KJ Spordiklubi praktikal-laskuriteks saada IPSC turvakursuse läbinud eestimeelsed:

  • tegevteenistuses olevad kaitseväelased
  • Kaitseväeametnikud,
  • Kaitseliidu liikmed,
  • Kaitseliidu allorganisatsioonide liikmed,
  • Politsei- ja piirivalveametnikud,
  • päästeametnikud,
  • vanglateenistuse ametnikud,
  • reservväelased,kes järgivad IPSC üldtunnustatud norme ja on huvitatud laskespordiga tegelemisest.

Enne 01.01.2012 liikmeks saanud laskuritele loetletud organisatsioonide liikmelisuse nõudeid ei rakendata.

KJ Spordiklubi praktikal-laskmise kodukord

KJ Spordiklubi põhikiri

Kuidas liituda?

KJ Spordiklubi praktikal-laskuriks saamiseks tuleb esmalt läbida turvakursus ja täita liitumisavaldus. Klubi liikmeks saamisel on vajalik kahe soovitaja olemasolu. Soovitaja peab olema klubi liige ning täitnud kõik kohustused klubi ja regiooni ees. Soovitajate nimed märgitakse ära liikmeks astumise avaldusel. Peale toimkonna positiivset otsust tuleb tasuda liikmemaks ning alustada edukat laskesportlase karjääri.

KJ Spordiklubiga liitumise avaldus