Taktikal-laskmine

Arendamaks kaitseväelaste laskeoskust ning relvakäsitsemise kultuuri on Kaitsejõudude Spordiklubi kaitseväelastest laskespordi entusiastid ja instruktorid loonud praktikal-laskmisele sarnase distsipliini ehk taktikalise laskmise.

Taktikal-laskmist harrastatakse Kaitseväe siseselt. Ala eesmärgiks pole mitte niivõrd võistlustel mõõdu võtmine, mis iseenesest on hea väljund omavahel oskuste võrdlemiseks vaid see, et kaitseväelased oskaksid efektiivselt ja samas ohutult kasutada oma teenistusrelvi ja lahingvarustust võimalikult reaalsetele olukordadele sarnastes situatsioonides.

Taktikalise laskmise reeglid on mugandatud praktikal-laskmise reeglitest, suuremateks erinevusteks on see, et laskur kannab harjutuse sooritamise ajal välivormi, killu-või kuulivesti, kiivrit ning vähemal 10kg kaaluvaid rakmeid või lahingvesti. Lisaks sellele on lubatud ainult taktikalised salvevahetused ehk on keelatud salvede ja muu varustuse maha kukutamine. Nn multigun harjutusel kasutatakse kahte erinevat relva ning taktikaliste olukordade imiteerimiseks sunnitakse laskurit kasutama varjete tagant laskmist.

KJSK viib igal aastal läbi koolitusi laskeväljaõppega tegelevatele kaitseväelastele ning korraldab mitmeid võistlusi, millest tähtsaim on Kaitsejõudude Meistrivõistlused taktikalises laskmises. Esimene taktikalise laskmise võistlus toimus Nursipalu harjutusväljal aastal 2010. Alates 2007 aastast on taktikaline laskmine osa KJMV lahingurelvadest laskmises. Suurimaks saavutuseks taktikalise laskmiste võistlustel on KJSK meeskonna esikoht Belgia Kaitseväe lahtistel meistrivõistlustel 2011 ja 2012 aastal.